Kiến thức chung

Tiêu chuẩn bảo hộ lao động – Nhà phân phối PPE

Contents

Tiêu chuẩn bảo hộ lao động, các thiết bị bảo vệ cá nhân mà chúng tôi cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt được quy định có tính hệ thống. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các tiêu chuẩn chính liên quan đến thiết bị bảo vệ cá nhân tương ứng từng nhóm hàng PPE.

Quần áo bảo vệ chống nhiệt và cháy (P6)

 1. EN 1486: 2007
 2. EN ISO 11612: 2008

Phòng cháy chưa cháy (P14)

 1. EN 469: 2006

Tiêu chuẩn trì hoãn cháy (P26)

 1. EN ISO 11612: 2008
 2. EN531: 1995

Tiêu chí ATEX chống cháy

 1. IEC 61482-2: 2009
 2. EN 1149: 2008
 3. EN 13034: 2005 + A1: 2009
 4. EN ISO 14116: 2008
 5. EN ISO 11611: 2007
 6. EN 470-1: 1995

Bảo vệ FAUNA và FLORA (P.62)

 1. EN 15614

Quần áo hiện thị cao (P.73)

 1. EN 471: 2003 + A1: 2007
 2. EN ISO 20471: 2013
 3. EN 343
 4. EN 13356
 5. ĐI / RT 3279
 6. EN 510
 7. EN 342
 8. EN 340
 9. EN ISO 13688
 10. EN 1150

Hàng hải cứu hộ (P.176)

 1. EN ISO 12402-3: 2006
 2. EN ISO 12402-4: 2006
 3. SOLAS
 4. LSA

Quần áo rừng (P.238)

 1. EN 381-5: 1995

Quần áo chống thấm (P.240)

 1. EN 1149: 2008
 2. EN 61340-5-1: 2007

Giày bảo hộ (P.262 & 263)

 1. EN ISO 20345: 2011
 2. EN ISO 20347: 2012
 3. EN ISO 13287: 2012
 4. EN 61340-4-3: 2002

Giày chống trượt (P.268)

 1. EN ISO 13287: 2007

Bảo vệ tay (P.310 & 311)

 1. EN 420: 2003 + A1: 2009
 2. EN ISO 10819: 1996
 3. EN407: 2004
 4. EN 12477: 2001
 5. EN374-1: 2003
 6. EN374-2: 2003
 7. EN374-3: 2003
 8. EN 1149-1: 2006
 9. EN 1149-5: 2008
 10. ESD
 11. CE Alimentaire
 12. EN 511: 2006
 13. EN 381-7: 1999

QUần áo bảo vệ BIZTEX (P.344 & 345)

 1. EN 14605: 2005
 2. EN ISO 13982: 2004 (Loại 5) + A1: 2010
 3. EN 13034: 2005 (Loại 6 và Loại PB (6))
 4. EN 1149-5: 2008
 5. EN 14126: 2003
 6. EN 1073-2: 2002
 7. EN 14116: 2008

Bảo vệ chăn nuôi (P.352)

 1. EN 136: 1998
 2. EN 140: 1998
 3. EN 143: 2000
 4. EN 14387: 2004
 5. EN 149: 2001

BẢo vệ mắt (P.358 & 359)

 1. EN 116: 2001
 2. EN 1731
 3. EN 175

Bảo vệ đầu (P.366)

 1. EN 397: 1995
 2. EN 175: 1997
 3. EN 812
 4. EN 379: 2003

Bảo vệ tai (P.370)

 1. EN 352: 2002
 2. BẢO VỆ FALL (P.374)
 3. EN 354: 2002
 4. EN 358: 2000
 5. EN 360: 2002
 6. EN 361: 2002
 7. EN 362: 2005
 8. EN 364: 1993
 9. EN 353-2: 2002

Sơ cấp cứu (P.390)

 1. CE 93/42
 2. ECE R27
 3. EN 71-3

Bạn muốn biết thêm về sản phẩm bảo hộ lao động thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp mẫu miễn phí. Công Ty TNHH Giải Pháp RORI – Bảo hộ lao động toàn quốc.

 

Related posts

Leave a Comment